คุ้มครองโรคเบาหวาน

คุ้มครองโรคเบาหวาน

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองเบาหวาน คุ้มครองเบาหวาน รวมภาวะแทรกซ้อน สูงสุดถึง 300%


จุดเด่นของแบบประกัน

- คุ้มครองเบาหวาน รวมภาวะแทรกซ้อน สูงสุดถึง 300%

- รับผลประโยชน์ก้อนแรก เพียงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน

- ครอบคลุม การสูญเสียอวัยวะจากเบาหวาน เบาหวานขึ้นตา หรือเบาหวานระยะโคม่า

- รับการฟอกไต ได้นานถึง 10 ปี หากเป็นไตวายระยะสุดท้ายจากเบาหวาน

- รับผลประโยชน์การเปลี่ยนถ่ายไต และร่างกายปฎิเสธการเปลี่ยนถ่ายไต อย่างละ 50%


เงื่อนไขการรับประกันภัย

- อายุที่รับประกันภัย : 18 – 60 ปี (ต่ออายุได้ถึง 70 คุ้มครองถึงอายุ 71 ปี)

- จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท ไม่เกิน 5 เท่าของกรมธรรม์หลัก

- ความคุ้มครองไม่เกิน 3 ล้านรวมทุกสัญญา

- สัญญาเพิ่มเติมนี้ต้องซื้อสัญญาหลักประกันชีวิตก่อน

- ตรวจสุขภาพ ทุนประกันคุ้มครองโรคเบาหวานมากกว่า 1,500,000 บาท หรืออายุ รับประกันมากกว่า 55 ปี

- ระยะเวลารอคอย 120 วัน


 ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมมีทั้งหมด 5 ข้อ

ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆอันเกิดจากสาเหตุโดยตรง  หรือโดยอ้อมจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

1. ความเจ็บป่วยใดๆที่สืบเนื่องจำกโรคเบาหวาน หรืออาการที่บ่งชี้ได้ว่าเป็นสาเหตุของโรคเบาหวาน หรือโรคที่เกิดจากโรคเบาหวานที่เกิดขึ้นก่อนวันทำ สัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่อนุมัติต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย แล้วแต่ว่าวันใดเกิดขึ้นหลังสุดและผู้เอาประกันภัยเคยได้รับการวินิจฉัย การรักษา หรือได้รับคำแนะนำจากแพทย์

2. โรคหรือภาวะดังต่อไปนี้
2.1. เบาหวานขณะตั้งครรภ์(Gestational Diabetes)หมายถึง โรคเบาหวานที่วินิจฉัย จำกความผิดปกติในการ
ทดสอบความทนต่อน้ำตาล ไม่ว่าในระดับไหน โดยวินิจฉัยครั้งแรกระหว่างตั้งครรภ์หรือ
2.2. เบาหวานที่เกิดจำกโรคตับอ่อนอักเสบจำกแอลกอฮอล์หรือ
2.3. เบาหวานที่เกิดจำกการใช้ยาสเตียรอยด์หรือ
2.4. เบาหวานที่มีอาการหรืออาการแสดงครั้งแรก หรือที่มีผลการตรวจพบระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติครั้งแรก
หรือได้รับการวินิจฉัยภายใน 120 วันนับจำกวันเริ่มต้นสัญญาเพิ่มเติมหรือวันที่อนุมัติต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้
ครั้งสุดท้ำยเนื่องจำกสัญญาขาดผลบังคับ แล้วแต่ว่าวันใดเกิดขึ้นหลังสุด

3. โรคเอดส์ (AIDS) หรือ ภำวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่เกิดจำกการติดเชื้อ HIV

4. การที่ผู้เอาประกันภัย กิน ดื่ม หรือ ฉีดยาหรือสำรมีพิษเข้าร่างกาย ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม

5. การตรวจรักษำที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทำงเลือกสอบถามเบี้ยประกันหรือขอใบเสนอราคาได้ที่ 086-378-9446 วีรภัทร

เพียงแจ้ง ปีเกิด , เพศ ทุนเอาประกันรวมถึงความคุ้มครองที่ต้องการ

แอดไลน์ได้ที่นี่ @muangthaihealth


วิธีการชำระเบี้ยประกัน

1. โอนเข้าบัญชี ผ่าน Mobile banking หรือ เค้าน์เตอร์ทุกธนาคาร

2. เช็คเงินสดสั่งจ่ายในนามบริษัท " บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต "

3. ชำระด้วยเงินสดพร้อมรับใบเสร็จรับเงินจากบริษัท

4. ชำระด้วยบัตรเครดิตทุกธนาคาร(ไม่มีค่าธรรมเนียม)


เอกสารที่ใช้ในการทำประกัน

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ทำประกัน 1 ชุด

2. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับประโยชน์/ผู้ชำระเบี้ย 1 ชุด


 

สนใจทำประกันสมัครได้ที่ :

วีรภัทร อาภาวุฒิชัย(ลีฟ)

ตัวแทนประกันชีวิต (สำนักงานใหญ่รัชดาภิเษก)

ใบอนุญาตตัวแทนเลขที่ 6001008011

มือถือ : 086-378-9446

Line ID : @muangthaihealth

Email : joindev@hotmail.com
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้