ตะกาฟุลฮิฟาซ 10/10

ตะกาฟุลฮิฟาซ 10/10

เมืองไทยตะกาฟุลฮิฟาซ 10/10 ประกันตะกาฟุลคุ้มครองเสียชีวิตทุกกรณี เงินสมทบตะกาฟุลไม่แพง ได้ความคุ้มครองสูง


ระยะเวลาของสัญญาตะกาฟุล

ระยะเวลาของสัญญาตะกาฟุล 10 ปี

ระยะเวลาชำระเงินสมทบตะกาฟุล 10 ปี


หลักเกณฑ์ในการขอสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุล

- อายุเริ่มของสมาชิกตะกาฟุล: 1 เดือน – 70 ปี

- การชำระเงินสมทบตะกาฟุล: รายปี

- จำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ: 50,000 บาท 

- การตรวจสุขภาพ: เป็นไปตามระเบียบบริษัท

- บริษัทสามารถพิจารณารับสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุล กรณีที่ต่ำกว่ามาตรฐานได้ (Sub-Standard)

- นำเสนอได้กับทุกศาสนา

- สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุลเพื่ออุบัติเหตุส่วนบุคคล 1 แนบท้ายได้


ผลประโยชน์ตามสัญญาตะกาฟุลในขณะที่สัญญาตะกาฟุลมีผลบังคับ

- กรณีสมาชิกตะกาฟุลเสียชีวิตภายในระยะเวลาของสัญญาตะกาฟุล

บริษัทสัญญาว่าจะมอบฮิบะห์เท่ากับจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลและเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้รับประโยชน์

- กรณีสมาชิกตะกาฟุลมีชีวิตจนถึงวันครบกำหนดสัญญาตะกาฟุล

บริษัทจะมอบฮิบะห์เท่ากับเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) ให้แก่สมาชิกตะกาฟุล

หมายเหตุ : เงินสมทบตะกาฟุลของแบบตะกาฟุลนี้สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51 


ความสมบูรณ์ของสัญญาตะกาฟุล

   ในกรณีที่สมาชิกตะกาฟุลรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จหรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัทฯทราบในขณะขอเป็นสมาชิกตะกาฟุลซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้นแล้วอาจจูงใจให้เรียกเก็บเงินสมทบตะกาฟุลสูงขึ้นหรือไม่ยอมทำสัญญา สัญญาตะกาฟุลจะตกเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯอาจบอกล้างสัญญาได้และไม่จ่ายเงินตามสัญญาตะกาฟุล

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

1. กรณีสมาชิกตะกาฟุลฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาตะกาฟุล หรือวันต่ออายุสัญญาตะกาฟุล หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของสัญญา  ตะกาฟุลครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

2. กรณีสมาชิกตะกาฟุลแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาตะกาฟุลอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราตามทางค้าปกติ

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในสัญญาตะกาฟุล 


รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้หญิงอายุ 30 ปี เงินสมทบตะกาฟุล 3,110 บาทต่อปี จำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล 1,000,000 บาท


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 065-386-3034 รวมดาว

เพียงแจ้ง ปีเกิด , เพศ จำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลรวมถึงความคุ้มครองที่ต้องการ

แอดไลน์ได้ที่นี่ @muangthaitakaful


วิธีการชำระเบี้ยประกัน

1. โอนเข้าบัญชี ผ่าน Mobile banking หรือ เค้าน์เตอร์ทุกธนาคาร

2. เช็คเงินสดสั่งจ่ายในนามบริษัท " บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต "

3. ชำระด้วยเงินสดพร้อมรับใบเสร็จรับเงินจากบริษัท

4. ชำระด้วยบัตรเครดิตทุกธนาคาร(ไม่มีค่าธรรมเนียม)


เอกสารที่ใช้ในการทำประกัน

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ทำประกัน 1 ชุด

2. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับประโยชน์ 1 ชุดสนใจทำประกันสมัครได้ที่ :

รวมดาว อาภาวุฒิชัย (มาร์)

ตัวแทนประกันชีวิต (สำนักงานใหญ่รัชดาภิเษก)

มือถือ : 065-386-3034

Line ID : marky.nayar1

แอดไลน์ได้ที่นี่ @muangthaitakaful

Email : ruamdao.a@muangthai.co.th

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้