ตะกาฟุลอิห์ซาน(ปลดหนี้)

ตะกาฟุลอิห์ซาน(ปลดหนี้)

เมืองไทยตะกาฟุลอิห์ซาน(ปลดหนี้) ชำระเงินสมทบตะกาฟุลครั้งเดียว เป็นทางเลือกเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับคุณและเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับคนที่คุณรัก


ระยะเวลาของสัญญาตะกาฟุล

ระยะเวลาของสัญญาตะกาฟล 2 ปี - 20 ปี

ชำระเงินสมทบตะกาฟุลครั้งเดียว


หลักเกณฑ์ในการขอสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุล


- อายุเริ่มของสมาชิกตะกาฟุล : 20 ปี - 60 ปี แต่ทั้งนี้เมื่อรวมกับระยะเวลาสัญญาตะกาฟุลแล้วต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี

- การชำระเงินสมทบตะกาฟุล : ชำระครั้งเดียว

- จำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ : 200,000 บาท

- การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามระเบียบบริษัท

- บริษัทสามารถพิจารณารับสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุล กรณีที่ต่ำกว่ามาตรฐานได้ (Sub-Standard)

- บริษัทสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

- นำเสนอได้กับทุกศาสนา


ผลประโยชน์ตามสัญญาตะกาฟุลในขณะที่สัญญาตะกาฟุลมีผลบังคับ

1. กรณีสมาชิกตะกาฟุลเสียชีวิต

ในกรณีที่สมาชิกตะกาฟุลเสียชีวิต และบริษัทได้รับหลักฐานพิสูจน์การมรณกรรมของสมาชิกตะกาฟุลตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนดจนครบถ้วนแล้ว บริษัทจะมอบฮิบะห์เท่ากับจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลของเดือนที่สมาชิกตะกาฟุลเสียชีวิต ตามจำนวนที่ได้ระบุไว้ในตารางแสดงจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลที่ลดลง และเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้รับประโยชน์ ในอัตราส่วนตามที่ระบุไว้ หรือเท่า ๆ กัน หากมิได้ระบุอัตราส่วนไว้ เว้นแต่ในภายหลังได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ และสมาชิกตะกาฟุลได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษัทระบุ

2. กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

2.1 ในกรณีที่สมาชิกตะกาฟุลตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร โดยพิสูจน์ได้ว่าเกิดการทุพพลภาพขึ้นก่อนถึงวันครบรอบปีของสัญญาตะกาฟุลที่สมาชิกตะกาฟุลจะมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ และการทุพพลภาพนั้นเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน และบริษัทได้รับหลักฐานพิสูจน์ความทุพพลภาพจากสมาชิกตะกาฟุลโดยครบถ้วน พร้อมทั้งพิจารณาแล้วว่าสมาชิกตะกาฟุลเป็นผู้ที่ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร บริษัทจะมอบฮิบะห์เท่ากับจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลที่ลดลงของเดือนที่สมาชิกตะกาฟุลเริ่มต้นทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรตามตารางจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลที่ลดลง ให้แก่ผู้รับประโยชน์ และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) ให้แก่สมาชิกตะกาฟุล และให้ถือว่าสัญญาของสมาชิกตะกาฟุลสิ้นสุด

2.2 ในกรณีที่สมาชิกตะกาฟุลตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร เนื่องจากเกิดการสูญเสียที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าสมาชิกตะกาฟุลตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร บริษัทจะจ่ายมอบฮิบะห์ในกรณีดังกล่าวนี้ เต็มตามจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลที่ลดลงของเดือนที่สมาชิกตะกาฟุลเริ่มต้นการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรตามตารางจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลที่ลดลงให้แก่ผู้รับประโยชน์ และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) ให้แก่สมาชิกตะกาฟุล และให้ถือว่าสัญญาของสมาชิกตะกาฟุลสิ้นสุด3.กรณีสมาชิกตะกาฟุลมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา

บริษัทจะมอบฮิบะห์เท่ากับเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) ให้แก่สมาชิกตะกาฟุลสมาชิกตะกาฟุลสิ้นสุดหมายเหตุ : เฉพาะสัญญาตะกาฟุลที่มีระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.51


รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้หญิงอายุ 30 ปี เงินสมทบตะกาฟุล 5,680 บาทต่อปี จำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล 1,000,000 บาท


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 065-386-3034 รวมดาว

เพียงแจ้ง ปีเกิด , เพศ จำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลรวมถึงความคุ้มครองที่ต้องการ

แอดไลน์ได้ที่นี่ @muangthaitakaful


วิธีการชำระเบี้ยประกัน

1. โอนเข้าบัญชี ผ่าน Mobile banking หรือ เค้าน์เตอร์ทุกธนาคาร

2. เช็คเงินสดสั่งจ่ายในนามบริษัท " บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต "

3. ชำระด้วยเงินสดพร้อมรับใบเสร็จรับเงินจากบริษัท

4. ชำระด้วยบัตรเครดิตทุกธนาคาร(ไม่มีค่าธรรมเนียม)


เอกสารที่ใช้ในการทำประกัน

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ทำประกัน 1 ชุด

2. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับประโยชน์ 1 ชุด


เอกสารที่ใช้ในการทำประกัน

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ทำประกัน 1 ชุด

2. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับประโยชน์ 1 ชุดสนใจทำประกันสมัครได้ที่ :

รวมดาว อาภาวุฒิชัย (มาร์)

ตัวแทนประกันชีวิต (สำนักงานใหญ่รัชดาภิเษก)

มือถือ : 065-386-3034

Line ID : marky.nayar1

แอดไลน์ได้ที่นี่ @muangthaitakaful

Email : ruamdao.a@muangthai.co.th

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้